สระบุรี งานประจำ สระบุรี หางานสระบุรี สมัครงานสระบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สระบุรี งานประจำ สระบุรี หางานสระบุรี รับสมัครงานสระบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สระบุรี งานประจำ สระบุรี หางานสระบุรี สมัครงานสระบุรี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สระบุรี งานประจำ สระบุรี หางานสระบุรี รับสมัครงานสระบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สระบุรี Ø
หางานสระบุรี สมัครงานสระบุรี รับสมัครพนักงานสระบุรี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 79070 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 134433

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการ , สายตรวจ , พนักงานรักษาความปลอดภัย

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการ , สายตรวจ , พนักงานรักษาความปลอดภัย

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สระบุรี หนองแค หนองแค
1. ทำหน้าที่ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ กำลังพล ภายในหน่วยงาน และจัดสรรกำลังพล
2. อบรมการทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำหน่วยงานต่าง ๆ ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
มาตรฐานของบริษัท
3. ทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ว่าจ้าง
4. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นที่หน้างาน ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสระบุรี รับสมัครงานสระบุรี : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 132398

ตำแหน่งงานว่างครูผู้สอนระดับอนุบาล

ตำแหน่งงานว่างครูผู้สอนระดับอนุบาล

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บ.

งานประจำ : 15,000 บ. สระบุรี วังม่วง คำพราน
รับผิดชอบสอนนักเรียนระดับอนุบาล
หางานสระบุรี รับสมัครงานสระบุรี : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 129040

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ สระบุรี วังม่วง คำพราน
รับชำระเงินจากผู้ปกครอง
ออกแบบเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ grafic design
ประสานงานข้อมูลต่างๆภายในโรงเรียน
รับส่งงานเอกสารทั่วไป

หางานสระบุรี รับสมัครงานสระบุรี : 5 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 129009

ตำแหน่งงานว่างครูสอนวิชาสังคม

ตำแหน่งงานว่างครูสอนวิชาสังคม

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ สระบุรี วังม่วง คำพราน
สอนรายวิชาสังคมศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
ลักษณะสัญญาจ้าง ระยะเวลา2 ปี ต่อสัญญา 1 ฉบับ
หางานสระบุรี รับสมัครงานสระบุรี : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 129010

ตำแหน่งงานว่างEnglish teacher (ครูต่างชาติ)

ตำแหน่งงานว่างEnglish teacher (ครูต่างชาติ)

งานประจำ : เงินเดือน 20000-25000

งานประจำ : 20000-25000 สระบุรี วังม่วง คำพราน
Teach student in primary and secondary level.
หางานสระบุรี รับสมัครงานสระบุรี : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 128152

ตำแหน่งงานว่างครูสอนภาษาจีน

ตำแหน่งงานว่างครูสอนภาษาจีน

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บ.

งานประจำ : 15,000 บ. สระบุรี วังม่วง คำพราน
สอนภาษาจีนพื้นฐานให้กับนักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา ใช่ช่วงเวลาหลังเลิกเรียน
หางานสระบุรี รับสมัครงานสระบุรี : 6 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 125714

ตำแหน่งงานว่างครูสอนภาษาอังกฤษ

ตำแหน่งงานว่างครูสอนภาษาอังกฤษ

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ สระบุรี วังม่วง คำพราน
สอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนระดับประถมหรือมัธยมศึกษาตอนต้น
หางานสระบุรี รับสมัครงานสระบุรี : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 125715

ตำแหน่งงานว่างครูสอนคณิตศาสตร์

ตำแหน่งงานว่างครูสอนคณิตศาสตร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ สระบุรี วังม่วง คำพราน
สอนวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนระดับประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษาตอนต้น
ลักษณะสัญญาจ้าง ระยะเวลา2 ปี ต่อสัญญา 1 ฉบับ
หางานสระบุรี รับสมัครงานสระบุรี : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 125712

ตำแหน่งงานว่างครูสอนภาษาไทย

ตำแหน่งงานว่างครูสอนภาษาไทย

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ สระบุรี วังม่วง คำพราน
สอนรายวิชาภาษาไทยให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา
หางานสระบุรี รับสมัครงานสระบุรี : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 125713

ตำแหน่งงานว่างครูสอนดนตรีหรือสอนวงโยธวาทิต

ตำแหน่งงานว่างครูสอนดนตรีหรือสอนวงโยธวาทิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ สระบุรี วังม่วง คำพราน
สอนดนตรี ให้กับนักเรียนระดับอนุบาล
สอนและควบคุมวงโยธวาทิต
หางานสระบุรี รับสมัครงานสระบุรี : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 124697

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สระบุรี หนองแค หนองแค
- ทำบัญชี
- จัดเก็บเอกสาร และตรวจสอบ
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสระบุรี รับสมัครงานสระบุรี : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 115662

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถหกล้อ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถหกล้อ

งานประจำ : เงินเดือน 20,000

งานประจำ : 20,000 สระบุรี แก่งคอย เตาปูน
🚛 รับสมัครพนักงานขับรถหกล้อ ตู้สิบบาน ( 1 อัตรา )🚛
ใบอนุญาติขับขี่ประเภท ท.4 เท่านั้น
วิ่งงานสารเคมี (ไม่อันตราย ) ตักพาเลส
ส่งภาคกลาง ( งานวันละ 1-2 รอบ ) งานสบาย
หยุดทุกวันอาทิตย์ และ วันหยุดโรงงาน
มีค่าเช่าบ้านให้เดือนละ 1,500 บาท
ทดลองงานครบ 3 เดือน มีสวัสดิการตามกำหนด
เงินได้70% ของค่าขนส่ง รวมค่านัำมันรถ
รายได้เฉลี่ย 18,000 ++
( เงินออกทุก วันที่ 1 และ 16 ของเดือน )
เอกสารใบสมัครงาน
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาใบขับขี่ ท.4 (แนบตัวจริง )
รูปถ่าย 1 น
หางานสระบุรี รับสมัครงานสระบุรี : 8 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 111426

ตำแหน่งงานว่างผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถในการทำการตลาด รปภ.

ตำแหน่งงานว่างผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถในการทำการตลาด รปภ.

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-100,000 บาท

งานประจำ : 10,000-100,000 บาท สระบุรี หนองแค หนองแค
รับสมัครผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถในการทำการตลาด รปภ.

หางานสระบุรี รับสมัครงานสระบุรี : 8 เดือนที่ผ่านมา

หางานสระบุรี สมัครงานสระบุรี รับสมัครพนักงานสระบุรี
สระบุรี ฝึกงานสระบุรี งานชั่วคราวสระบุรี งานนอกเวลาสระบุรี งานประจำสระบุรี งานราชการสระบุรี งานต่างประเทศสระบุรี งานอื่นๆสระบุรี
หางานสระบุรี สมัครงานสระบุรี รับสมัครพนักงานสระบุรี
สระบุรี ฝึกงานสระบุรี งานชั่วคราวสระบุรี งานนอกเวลาสระบุรี งานประจำสระบุรี งานราชการสระบุรี งานต่างประเทศสระบุรี งานอื่นๆสระบุรี