สระบุรี หางานสระบุรี สมัครงานสระบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ สระบุรี หางานสระบุรี รับสมัครงานสระบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
สระบุรี หางานสระบุรี สมัครงานสระบุรี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ สระบุรี หางานสระบุรี รับสมัครงานสระบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด สระบุรี Ø
หางานสระบุรี สมัครงานสระบุรี รับสมัครพนักงานสระบุรี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 163317 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 156378

ตำแหน่งงานว่างเ้จาหน้าที่ธุรการการเงิน

ตำแหน่งงานว่างเ้จาหน้าที่ธุรการการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน 13000-15000

งานประจำ : 13000-15000 สระบุรี วังม่วง คำพราน
รับชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียน
ประสานข้อมูลกับฝ่ายต่างๆ ในโรงเรียน

หางานสระบุรี รับสมัครงานสระบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 156381

ตำแหน่งงานว่างช่างเชื่อม (สแตนเลส) ด่วน...!!

ตำแหน่งงานว่างช่างเชื่อม (สแตนเลส) ด่วน...!!

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ สระบุรี วังม่วง คำพราน
สอนวิชาวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษาตอนต้น
หางานสระบุรี รับสมัครงานสระบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 143045

ตำแหน่งงานว่างครูสอนพละศึกษา

ตำแหน่งงานว่างครูสอนพละศึกษา

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ สระบุรี วังม่วง คำพราน
สอนพละศึกษาให้กับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
หางานสระบุรี รับสมัครงานสระบุรี : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 134433

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการ , สายตรวจ , พนักงานรักษาความปลอดภัย

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการ , สายตรวจ , พนักงานรักษาความปลอดภัย

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สระบุรี หนองแค หนองแค
1. ทำหน้าที่ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ กำลังพล ภายในหน่วยงาน และจัดสรรกำลังพล
2. อบรมการทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำหน่วยงานต่าง ๆ ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
มาตรฐานของบริษัท
3. ทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ว่าจ้าง
4. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นที่หน้างาน ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสระบุรี รับสมัครงานสระบุรี : 30/03/2563

เลขที่ประกาศ : 132398

ตำแหน่งงานว่างครูผู้สอนระดับอนุบาล

ตำแหน่งงานว่างครูผู้สอนระดับอนุบาล

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บ.

งานประจำ : 15,000 บ. สระบุรี วังม่วง คำพราน
รับผิดชอบสอนนักเรียนระดับอนุบาล
หางานสระบุรี รับสมัครงานสระบุรี : 05/03/2563

เลขที่ประกาศ : 129040

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ สระบุรี วังม่วง คำพราน
รับชำระเงินจากผู้ปกครอง
ออกแบบเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ grafic design
ประสานงานข้อมูลต่างๆภายในโรงเรียน
รับส่งงานเอกสารทั่วไป

หางานสระบุรี รับสมัครงานสระบุรี : 10/02/2563
เลขที่ประกาศ : 129009

ตำแหน่งงานว่างครูสอนวิชาสังคม

ตำแหน่งงานว่างครูสอนวิชาสังคม

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ สระบุรี วังม่วง คำพราน
สอนรายวิชาสังคมศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
ลักษณะสัญญาจ้าง ระยะเวลา2 ปี ต่อสัญญา 1 ฉบับ
หางานสระบุรี รับสมัครงานสระบุรี : 10/02/2563

เลขที่ประกาศ : 129010

ตำแหน่งงานว่างEnglish teacher (ครูต่างชาติ)

ตำแหน่งงานว่างEnglish teacher (ครูต่างชาติ)

งานประจำ : เงินเดือน 20000-25000

งานประจำ : 20000-25000 สระบุรี วังม่วง คำพราน
Teach student in primary and secondary level.
หางานสระบุรี รับสมัครงานสระบุรี : 10/02/2563

เลขที่ประกาศ : 128152

ตำแหน่งงานว่างครูสอนภาษาจีน

ตำแหน่งงานว่างครูสอนภาษาจีน

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บ.

งานประจำ : 15,000 บ. สระบุรี วังม่วง คำพราน
สอนภาษาจีนพื้นฐานให้กับนักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา ใช่ช่วงเวลาหลังเลิกเรียน
หางานสระบุรี รับสมัครงานสระบุรี : 03/02/2563

เลขที่ประกาศ : 125714

ตำแหน่งงานว่างครูสอนภาษาอังกฤษ

ตำแหน่งงานว่างครูสอนภาษาอังกฤษ

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ สระบุรี วังม่วง คำพราน
สอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนระดับประถมหรือมัธยมศึกษาตอนต้น
หางานสระบุรี รับสมัครงานสระบุรี : 20/01/2563

เลขที่ประกาศ : 125715

ตำแหน่งงานว่างครูสอนคณิตศาสตร์

ตำแหน่งงานว่างครูสอนคณิตศาสตร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ สระบุรี วังม่วง คำพราน
สอนวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนระดับประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษาตอนต้น
ลักษณะสัญญาจ้าง ระยะเวลา2 ปี ต่อสัญญา 1 ฉบับ
หางานสระบุรี รับสมัครงานสระบุรี : 20/01/2563

เลขที่ประกาศ : 125712

ตำแหน่งงานว่างครูสอนภาษาไทย

ตำแหน่งงานว่างครูสอนภาษาไทย

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ สระบุรี วังม่วง คำพราน
สอนรายวิชาภาษาไทยให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา
หางานสระบุรี รับสมัครงานสระบุรี : 20/01/2563
เลขที่ประกาศ : 125713

ตำแหน่งงานว่างครูสอนดนตรีหรือสอนวงโยธวาทิต

ตำแหน่งงานว่างครูสอนดนตรีหรือสอนวงโยธวาทิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ สระบุรี วังม่วง คำพราน
สอนดนตรี ให้กับนักเรียนระดับอนุบาล
สอนและควบคุมวงโยธวาทิต
หางานสระบุรี รับสมัครงานสระบุรี : 20/01/2563

เลขที่ประกาศ : 124697

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานฝ่ายบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ สระบุรี หนองแค หนองแค
- ทำบัญชี
- จัดเก็บเอกสาร และตรวจสอบ
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานสระบุรี รับสมัครงานสระบุรี : 16/01/2563

เลขที่ประกาศ : 115662

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถหกล้อ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถหกล้อ

งานประจำ : เงินเดือน 20,000

งานประจำ : 20,000 สระบุรี แก่งคอย เตาปูน
🚛 รับสมัครพนักงานขับรถหกล้อ ตู้สิบบาน ( 1 อัตรา )🚛
ใบอนุญาติขับขี่ประเภท ท.4 เท่านั้น
วิ่งงานสารเคมี (ไม่อันตราย ) ตักพาเลส
ส่งภาคกลาง ( งานวันละ 1-2 รอบ ) งานสบาย
หยุดทุกวันอาทิตย์ และ วันหยุดโรงงาน
มีค่าเช่าบ้านให้เดือนละ 1,500 บาท
ทดลองงานครบ 3 เดือน มีสวัสดิการตามกำหนด
เงินได้70% ของค่าขนส่ง รวมค่านัำมันรถ
รายได้เฉลี่ย 18,000 ++
( เงินออกทุก วันที่ 1 และ 16 ของเดือน )
เอกสารใบสมัครงาน
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาใบขับขี่ ท.4 (แนบตัวจริง )
รูปถ่าย 1 น
หางานสระบุรี รับสมัครงานสระบุรี : 27/11/2562

เลขที่ประกาศ : 111426

ตำแหน่งงานว่างผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถในการทำการตลาด รปภ.

ตำแหน่งงานว่างผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถในการทำการตลาด รปภ.

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-100,000 บาท

งานประจำ : 10,000-100,000 บาท สระบุรี หนองแค หนองแค
รับสมัครผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถในการทำการตลาด รปภ.

หางานสระบุรี รับสมัครงานสระบุรี : 24/11/2562

หางานสระบุรี สมัครงานสระบุรี รับสมัครพนักงานสระบุรี
สระบุรี ฝึกงานสระบุรี งานชั่วคราวสระบุรี งานนอกเวลาสระบุรี งานประจำสระบุรี งานราชการสระบุรี งานต่างประเทศสระบุรี งานอื่นๆสระบุรี
หางานสระบุรี สมัครงานสระบุรี รับสมัครพนักงานสระบุรี
สระบุรี ฝึกงานสระบุรี งานชั่วคราวสระบุรี งานนอกเวลาสระบุรี งานประจำสระบุรี งานราชการสระบุรี งานต่างประเทศสระบุรี งานอื่นๆสระบุรี